Thursday, April 24, 2008

VISI dan MISI

VISI
====
PERGERAKAN KEBAJIKAN SUKARELA BERUNIFORM YANG CEMERLANG PILIHAN GENERASI BARU BERTERASKAN ISLAM

MISI
====
BERKHIDMAT SECARA SUKARELA UNTUK MEMBANGUNKAN SEMULA BUDAYA GENERASI MUDA MALAYSIA MELALUI PENDEKATAN KEBAJIKAN DAN KEMASYARAKATAN BERTERASKAN ISLAM.
MELAHIRKAN AHLI-AHLI PERGERAKAN SUKARELA YANG SERBA BOLEH YANG MENGHAYATI TERAS LIMA BUDAYA AMAL.

TERAS LIMA BUDAYA AMAL
========================
1. KEIMANAN DAN KETAKWAAN
2. ILMU DAN AMAL YANG SOLEH DAN BENAR
3. KEMAHIRAN DAN KETERAMPILAN
4. BERDISIPLIN DAN BERAKHLAK MULIA
5. BERAMAL KERANA ALLAH

IKRAR AMAL
===========
ALLAH TUHAN KAMI
ALLAH MATLAMAT KAMI
RASUL IKUTAN KAMI
AL-QURAN PERLEMBAGAAN KAMI
JIHAD JALAN KAMI
SYAHID CITA-CITA TERTINGGI KAMI

No comments: